สวท.เชียงใหม่จัด KM. CORNER เพื่อแลกเปลี่ยนประสพการณ์ในการจัดการความรู้ในองค์กร ภายหลังจากผ่านการอบรมของฝ่ายต่างๆในองค์กร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิคแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หลังจากผู้ที่ได้เข้ารับการอลรมหลักสูตรต่างๆจากกรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานอื่น นํามาถ่ายทอดให้พี่ๆน้องๆในฝ่ายเทคนิคได้รับทราบและเข้าใจถึงเนื้อหา วิชา ความรู้ที่ได้รับมา ซึ่งสามารถนําความรู้นั้นไปปรับใช้พัฒนาต่อยอดเรียนรู้ร่วมกัน

รพีพงษ์ เป็กทอง เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียงในระบบ digital กรมประชาสัมพันธ์
Satellite communication บ.ชินแซทเทลไลท์
นิวัฒน์ ปิยะวราภรณ์ เทคโนโลยีการส่งกระจายเสียงในระบบ Digital
เทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงระบบ In band on channal
วีรพงษ์ แก้วบุญเรือง การจัดระบบและดูแลเครือข่ายสาระสนเทศภายในองค์กร

 

การบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยงกับคอมพิวเตอร์ 2250
ปรเมศร มะโนวงศ์ HD Radio การติดตั้งจานรับดาวเทียม


ผู้ส่ง :