นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ศึกษาเยี่ยมชมดูงานด้านการประชาสัมพันธ์

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการตลาด จํานวน 70 คนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการส่งกระจายเสียงของ สวท.เชียงใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษา เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2550 ที่ผ่านมา

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและทดสอบเสียง
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและทดสอบเสียง

 

ร่วมรายการและให้สัมภาษณ์ออกอากาศสด
ร่วมรายการและให้สัมภาษณ์ออกอากาศสด


ผู้ส่ง :