โรงเรียนอนุบาลทัสนินทรเยี่ยมชม สวท.เชียงใหม่

เมื่อวันพุธที่ 17 ต.ค 2550 ที่ผ่านมารร.อนุบาลทัสนินทร นํานักเรียนอนุบาล 1-3 จํานวน 30 คนพร้อมพี่เลี้ยงจํานวน 9 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

เยี่ยมชมห้องฝ่ายข่าวโดยห.ฝขว ให้การอธิบายการทํางานและยินดีต้อนรับ
น้องๆตอบคําถามห.ฝขว.ใครเคยฟังข่าวของ สวท.เชียงใหม่บ้างเอ่ย? มีน้องๆยกมือเคยฟังคะ

 

ห.ฝขว.ตัดต่อคอมพิวเตอร์ รายการข่าวให้น้องๆดู
ทดสอบเสียง และการเป็นผู้ประกาศ ในอนาคต


ผู้ส่ง :