"ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว" มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา

การจัดงานมหกรรมดนตรีเพื่อเทิดพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนน์พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 

บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด(มหาชน)ให้ความอนุเคราะห์คู่สายในการถ่ายทอดเสียง
เมื่อเปลี่ยนสถานที่จัดงานทีทีแอนด์ทีโดยคุณศรัณรัตน์ รัตนสิงห์ฝ่ายปชส.ให้ความอนุเคราะห์ติดต่อประสานงานคู่สายในการถ่ายทอดเสียงอย่างดียิ่ง


ผู้ส่ง :