มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ "ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว"

การจัดงานแสดงมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหราชา "ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว" ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องจารึกไว้ด้วยความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ร่วมน้อมเกล้าถวายแด่พ่อหลวงของเราอย่างหาที่สุดมิได้

 ผู้ส่ง :