มหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา "ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว"

การจัดงานแสดงมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษามหาราชา " ร้อยใจไทยเป็ยหนึ่งเดียว" โดยสํานักประชาสัมพันธ์เขต.3 ร่วมกับองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2550 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรากฎผลสําเร็จด้วยความราบรื่นอย่างดียิ่ง ท่ามกลางประชาชนผู้ชมกว่าหมื่นคนเต็มหอประชุมใหญ่

ผู้ชมเผ่าลีซูร่วมร้องเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน"
ผู้ชมเผ่าลีซูร่วมร้องเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน".ในงานคอนเสริต"ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว"
นักร้องนักแสดงร่วมร้องเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน"

 

3 ผู้ประกาศสาว ของ สวท.เชียงใหม่ ลาหู่ ไทใหญ่ กะเหรี่ยงก่อนการแสดงจะเริ่งขึ้น
ห.ฝรกและผู้ประกาศ สวท.เชียงใหม่ ระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1476 กฮ
บนเวทีการแสดงก่อนร่วมร้องเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน"
บนเวทีการแสดงก่อนร่วมร้องเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน"
บนเวทีการแสดงก่อนร่วมร้องเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน"


ผู้ส่ง :