นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนน์พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สวท.เชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าที่นักจักรายการเข้าร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯที่ทําการจัดแสดงนิทรรศการสัญจรไปทั่วทั้ง 4 ภูมิภาค โดยภาคเหนือจัการแสดง ณ อาคารเอ็กซ์โป เซ็นเตอร์ สํานักบริหารโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 ระหว่างวันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งประชาชนในทุกส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยจะได้โอกาสชื่อชมพระบารมีและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างทั่วถึง ในโอกาสครั้งสําคัญที่สุดปีมหามงคลเฉลิมพระชนนพรรษา 80 พรรษา 2550

โถงที่ 1 มหาจักรีบรมราชวงค์
โถงที่2 พระราชประวัติ
โถงที่ 3 พระอัจฉริยภาพ
โถงที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจ
โถงที่ 5 ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

โถงที่ 6 เสด็จฯ เยี่ยมเหล่าทหารหาญ
โถงที่ 7 เสด็จฯ เจริญสัมพันธไมตรีต่างประเทศ
โถงที่ 8 สถิตในดวงใจ ไทยทั้งผอง
โถงที่ 9 80 พรรษา ถวายพรพระภูมินทร์
เจ้าหน้าที่นักจัดรายการ สวท.เชียงใหม่และดีเจรายการHappy timeคลื่น FM 98


ผู้ส่ง :