นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนน์พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เจ้าหน้าที่ นักจัดรายการ ดีเจรายการHappy time Fm 98Mhz ชื่นชมพระบารมีและถวายความจงรักภักดีในบรรยากาศของงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนน์พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ อาคาร เอ๊กซ์โปเซ็นเตอร์ สํานักบริหารโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯราชพฤกษ์

ห้องรับรอง PRESS CENTRE

 ผู้ส่ง :