สวท.เชียงใหม่จัดเวทีชนเผ่าสัญจรต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 บ้านผาหมอน หมู่ที่7 ต.บ้านหลวง ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง

เส้นทางบนดอยอินทนนท์ ก่อนจะถึงทางแยกไปอ.แม่แจ่ม มีทางแยกขวาไปอีก 7 กม.ตามเส้นทางที่เป็นธรรมชาติ และงดงามเส้นทางหนึ่ง หมู่บ้านชนเผ่ากะเหรียง สวท.เชียงใหม่ ระบบ เอ.เอ็มความถี่ 1476 กฮ.ร่วมกับอ.จอมทองจัดเวทีชนเผ่าสัญจรต่อต้านยาเสพติด มีผู่ร่วมสัมมนาจํานวน 125 คน

วิทยากร มีนายอําเภอจอมทองนายสุพจน์ หอมชื่น , สาธารณสุข อ. นายสุพจน์ เจริญพร , สวป.อ.จอมทอง พตท.ปฐม พฤกษาไพรบูลย์ , นายกอชิ เพชรไพรพนาวัลย์ นายกอบต.บ้านหลวง ห.ฝรก.อาภาภรณ์ นาควัชระดําเนินรายการ
ก่อนเปิดการสัมมนาประธานการสัมมนาได้ขอให้ทุกคนยืนไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนน์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนาฯ

 

ผู้ร่วมสัมมนาชนเผ่าม้งหมู่บ้านขุนกลาง ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านผาหมอน 10กม.
ระหว่างการสนทนาพี่น้องชนเผ่าม้งบอกว่าอยากให้ไปจัดที่หมู่บ้านขุนกลางบ้าง และมีรีสอร์ตธรรมชาติสวยงามแต่ต้องไปอีก 10 กม.


ผู้ส่ง :