สวท.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม 5 ส. และKM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นําเสนอ KM ด้านข่าว

สวท.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม 5 ส.และ KM . เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันทุกวันพฤหัสบดี ที่ 2 ของเดือน โดยครั้งนี้ เป็นการนําเสนอด้านงานข่าวของผู้สื่อข่าวผู้ได้รับรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ และผู้สื่อข่าวดีเด่นหลายรางวัล ธนวันต์ ชุมแสง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร ถ่ายทอดประสบการณ์ ในการปฎิบัติงานด้านการทําข่าว ดดยมีเจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่ให้ความสนใจเข้ารับฟัง หลังจากร่วมกันทํากิจกรรม 5 ส.และรับประทานอาหารร่วมกัน

 ผู้ส่ง :