สวท.เชียงใหม่ ร่วมกับอําเภอเชียงดาว จัดเวทีสัญจรร่วมแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก

สวท.เชียงใหม่ร่วมกับอําเภอเชียงดาว จัดเวทีสัญจรร่วมแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก ณ อบต.เมืองคอง อ.เชียงดาว

อบต.เมืองคอง อยู่ห่างจาก อ.เชียงดาวประมาณ 33 กม. ไปตามเส้นทางดอยหลวงเชียงดาวผ่านพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ ที่สภาพป่าสมบูรณ์มาก มีต้นไม้เขียวขจีตลอดเส้นทางประขากรประกอบไปด้วยชนพื้นเมือง และชนเผ่ากะเหรียง ลาหู่ ลีซู มรธรรมชาติที่สวยงามและสดชื่น
เจ้าหน้าที่ภาษาไทใหญ่ของสวท.เชียงใหม่ ชูศรี เชาว์วาทิน ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมเวทีเสวนา

 

หลังจากเสร็จสิ้นการเสวนาผู้เข้าร่วมการเสวนารับปทานอาหารร่วมกัน
4 หนุ่ม ปะกาเกอะญอ ยิ่มแย้มดีใจที่ได้มาเจอกันกับผู้ประกาศภาษากะเหรี่ยงของ สวท.เชียงใหม่


ผู้ส่ง :