สวท.เชียงใหม่จัดเวทีชนเผ่าสัญจรร่วมต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวัน26 มิย.ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด ณ บ้านแม่สาน้อย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สวท.เชียงใหม่ร่วมกับ รร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดเวทีชนเผ่าสัญจรร่วมต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิย. 51 ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีพี่น้องชนเผ่าม้ง บ้านแม่สาใหม่ ทั้ง 2 หมู่บ้าน และเยาวชนจาก รร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 เข้าร่วมเวทีสัญจรจํานวน กว่า 120 คน ถ่ายทอดเสียงทาง สวท.เชียงใหม่ ระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1476 กฮ. และถ่ายทอดเสียงทางหอกระจายข่าวไปทั่วทั้ง 2 หมู่บ้านได้รับฟังกันอย่างทั่วถึง

เวทีชนเผ่าสัญจรร่วมต่อต้านยาเสพติดวิทยากรประกอบด้วย รตต.ศุภชัย ศรีสุธรรมศักดิ์ รอง สวป.สภ. แม่ริม , จ่าสิบตํารวจประสิทธิ์ ลิขิตตระกูล , จ่าสิบตํารวจเสริม เตชัย ,ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่ริม , และนายวิชัย ภูสิริพัฒนานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน.หมู่ 10 ต.โป่งแยง

 

เจ้าหน้าที่ผู้ประกาศชนเผ่า สวท.เชียงใหม่ ร่วมพบปะพี่น้อง ม้งบ้านแม่สาน้อย
เจ้าหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด กับเยาวชน จาก รร.เจ้าพ่ออุปถัมภ์ 7 ซึ่งมาร่วมเวทีสัญจรต่อต้านยาเสพติด โดยคุณครูที่เรียกชื่อว่าครูแดร์ ( Dare )


ผู้ส่ง :