สวท.เชียงใหม่จัดเวทีชนเผ่าสัญจรร่วมต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวัน26 มิย.ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด ณ บ้านแม่สาน้อย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านแม่สาน้อย ต.โป่งแย่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีประชากรชนเผ่าม้ง 2 หมู่บ้านจํานวนประมาณ 600 ครอบครัว แยกเส้นทางจาก ต.โป่งแยง ไปอีกประมาณ 7 กม.

พี่น้องม้งบ้านแม่สาน้อย ที่เข้าร่วมเสวนาเวทีชนเผ่าสัยจรร่วมต่อต้านยาเสพติด ทั้งชายและหญิงดีใจที่ได้พบปะกับผู้ประกาศชนเผ่าของ สวท.เชียงใหม่

 

รับประทานอาหารร่วมกันหลังจากเสร็จสิ้นการเสวนาเวทีชนเผ่าสัญจรร่วมต่อต้านยาเสพติด


ผู้ส่ง :