สวท.เชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง โครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน "สร้างสามัคคี"

คุณจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่และคณะร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง โครงการ"จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี" ณ ข่วงประตูท่าแพ

 ผู้ส่ง :