ผอ.สปข. 3 พร้อมคณะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพหลวงปู่จันทร์ ณ พระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวงฯ

วันที่ 29 สิงหาคมนี้ ที่ผ่านมา นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ พร้อมคณะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพหลวงปู่จันทร์ ณ พระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สำหรับวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2551 เป็นวันทำบุญปัญจมวาร ครบรอบ 50 วัน.ผู้ส่ง :