ด้วยรักและผูกพันธ์ วันเกษียณอายุราชการ

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อผู้เกษียณอายุราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 ณ ห้องส่ง NBT เชียงใหม่ .

 ผู้ส่ง :