สวท.เชียงใหม่ติดตั้งเครื่องส่งเพื่อเสริมจุดบอด FM 93.25 MHz. อ.แม่แจ่ม

ทีมงานช่างเทคนิคสวท.เชียงใหม่และส่วนเทคนิค สปข.3 ติดตั้งเครื่องส่งเพื่อเสริมจุดบอด FM 93.25 MHz. ณ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 ผู้ส่ง :