พิธีทำบุญครบรอบ 48 ปี สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่.

นายไพฑูรย์ ศรีรอด รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 48 ปี สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่.

 ผู้ส่ง :