พิธีส่งมอบงาน ผ.สวท.เชียงใหม่

พิธีส่งมอบงาน ระหว่าง นางจินตนา สิงห์สุรเมธ อดีตผ.สวท.เชียงใหม่ ไปรับตำแหน่ง ผอ. NBT เชียงใหม่และนายยรรยงค์ สมจิตต์ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง ผ.สวท.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สวท.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551.

 ผู้ส่ง :