สวท.เชียงใหม่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ สวัสดีปีใหม่ 2552

สวท.เชียงใหม่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ สวัสดีปีใหม่ 2552

 ผู้ส่ง :