หน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ 2552 ผอ.สวท.เชียงใหม่

หน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ 2552 ผอ.สวท.เชียงใหม่

 ผู้ส่ง :