สวท.เชียงใหม่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552

สวท.เชียงใหม่ร่วมกับสปข.3และNBT เชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 52 ที่ผ่านมา โดยมีเด็กๆและผู้ปกครองให้ความสนใจกันมากมาย.

 



ผู้ส่ง :