ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 33

สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 33 ณ เชิงสะพานนวรัฐ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา.

 ผู้ส่ง :