ภาพน้ำท่วมบริเวณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และ สวท. เชียงใหม่

ภาพน้ำท่วมบริเวณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และ สวท. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2548

ภาพน้ำท่วมบริเวณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
ภาพน้ำท่วมบริเวณ สวท. เชียงใหม่
ภาพน้ำท่วมบริเวณด้านหน้า สวท. เชียงใหม่
ภาพน้ำท่วมบริเวณถนนด้านหน้า ส่วนเทคนิค
สวท. เชียงใหม่จัดรายการพิเศษน้ำท่วมเชียงใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สวท. เชียงใหม่จัดรายการพิเศษน้ำท่วมเชียงใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง
ผอ. จินตนา สิงห์สุรเมธ และทีมประสานงาน ฯ
หัวหน้าฝ่ายรายการและทีมประสานงาน ฯ
ทีมงานจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มาช่วยประสานงาน ฯ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การอนุเคราะห์สำรองระบบไฟฟ้า


ผู้ส่ง :