สวท.เชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดรายการพิเศษ เกาะติดเลือก ส.ส.54

นายยรรยงค์ สมจิตต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมความพร้อมและจัดรายการพิเศษ "เกาะติดเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 " ณ ห้องส่ง FM 93.25 MHz. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554

 ผู้ส่ง :