นักศึกษาพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ศึกษาดูงานสวท.เชียงใหม่

นางสาวเดือน อินต๊ะ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

 ผู้ส่ง :