สวท.เชียงใหม่จัดกิจกรรมพิเศษ "ชาวเชียงใหม่ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม"

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขออนุญาตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดรายการ “ชาวเชียงใหม่รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม” เพื่อระดมรับบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้งนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน โดยจะจัดรายการสดและใช้สถานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่FM 93.25 MHz. เป็นศูนย์รับบริจาคระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2554 และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมเงินบริจาคกว่า 150,000 บาท สิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม เสื้อผ้า และยารักษาโรคจำนวน 5 คันรถบรรทุก มีศิลปินล้านนา ศิลปินตาบอดและศิลปินไทยใหญ่ ร่วมแสดงมินิคอนเสิร์ตระดมทุนและรับบริจาคสิ่งของทุกวัน กองบิน 41 มณฑลทหารบกที่ 33 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดรถบรรทุกสิ่งของเหล่านี้ และสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเดินทางไปยังจังหวัดนครสวรรค์ โดยจะนำสิ่งของทั้งหมดไปที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

 

ส่งมอบสิ่งของบริจาคจากชาวเชียงใหม่ถึงชาวนครสวรรค์ผ่านรองผู้ว่าฯนครสวรรค์


ผู้ส่ง :