นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ศึกษาดูงานสวท.เชียงใหม่

นางสาวมัณทนา อาษากิจ หัวหน้าฝ่ายรายการ สวท.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานการส่งกระจายเสียง การผลิตรายการวิทยุ ของสวท.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้.

 ผู้ส่ง :