สปข.5 สุราษฎร์ธานี เดินทางศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

นางสาวมัณทนา อาษากิจ หัวหน้าฝ่ายรายการและนางสาวเดือน อินต๊ะ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สวท.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จาก สปข.5 สุราษฎร์ธานี จำนวน 60 คน เดินทางมาศึกษาดูงานการส่งกระจายเสียง สวท.เชียงใหม่และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ผู้ส่ง :