สวท.เชียงใหม่ บันทึกเทปถวายพระพร (2 ธ.ค.54)

นางสาวมัณทนา อาษากิจ หัวหน้าฝ่ายรายการ ผู้แทนสวท.เชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ร่วมกับ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ผอ.สปข.3 และผู้บริหาร สปข.3 ณ ห้องแสดง สทท.ชม. เพื่อนำเผยแพร่ออกอากาศทาง สทท.เชียงใหม่

 ผู้ส่ง :