หน่วยงานภายนอกร่วมสวัสดีปีใหม่ 2555

หน่วยงานภายนอกร่วมสวัสดีปีใหม่ 2555 แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

 ผู้ส่ง :