สวท.เชียงใหม่จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555

นายเรวัตร เชาว์วาทิน หัวหน้าช่างเทคนิครักษาการผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สวท.เชียงใหม่และผู้สนับสนุนของรางวัลร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ด้านหน้าตึกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา.

 ผู้ส่ง :