ผู้อำนวยการ สวท.เชียงใหม่ คนใหม่

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการ สวท.เชียงใหม่คนใหม่ บวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ด้านหน้าตึก สปข.3 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่ร่วมรับฟังนโยบายในการทำงานและร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดยมีนายประวิน พัฒนะพงษ์ ผอ.สปข.3 เชียงใหม่ให้เกียรติร่วมงาน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา.

 ผู้ส่ง :