กกต.ส่วนกลาง ดูงาน สวท.เชียงใหม่

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และทีมงาน ให้การต้อนรับทีมงานผู้บริหาร กกต.ส่วนกลาง เพื่อมาศึกษาดูงานห้องส่งและการส่งกระจายเสียงวิทยุ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนจัดตั้งสถานีวิทยุของ กกต.จังหวัดเชียงใหม่

 ผู้ส่ง :