สมาชิกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะสมาชิกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานการส่งกระจายเสียงวิทยุ ของสถานีฯ เมื่อเร็วๆนี้

 ผู้ส่ง :