สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียงเวทีเสวนา " ลิ้นจี่ " ปีงบประมาณ 2555

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ หัวหน้าฝ่ายรายการ สวท.เชียงใหม่ จัดเวทีเสวนา การมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ ปี 2555 ณ จุดชมวิวโรงเรียนบ้านสีเนห์รู บ้านม้งดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 ผู้ส่ง :