สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง กิจกรรม กยศ.และกรอ.สัญจรเชียงใหม่

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียง การเสวนาเรื่อง "ทิศทางการดำเนินงานกองทุน กยศ.และกรอ." ในระบบ FM 93.25 MHz.จัดโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ 2004 วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :