สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดการอบรม อปม. ระดับเขต

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ( อปม. ) ระดับเขต ทางคลื่น FM 93.25 MHz. ณ ห้องแสดงช่อง 11 เชียงใหม่ โดยมีนายประวิน พัฒนะพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เมื่อเร็วๆนี้

 ผู้ส่ง :