สวท.เชียงใหม่จัดรายการพิเศษนอกสถานที่

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ หัวหน้าฝ่ายรายการพร้อมทีมงาน สวท.เชียงใหม่ จัดรายการพิเศษนอกสถานที่ เรื่อง " การปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนเผชิญอุทกภัยแบบบูรณาการ " ณ โรงแรมดิเอมพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ร่วมพูดคุยในรายการ ทางคลื่น FM 93.25 MHz. เมื่อเร็วๆนี้

 ผู้ส่ง :