มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ หัวหน้าฝ่ายรายการ ให้การต้อนรับคณะฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

 ผู้ส่ง :