สวท.เชียงใหม่จัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการตามวาระและก่อนวาระ ประจำปี 2555 ประกอบด้วยนายเรวัตร เชาว์วาทิน ตำแหน่งหัวหน้าช่างเทคนิค อาวุโสและนางสาวสมศรี เยคเปาะ ตำแหน่งผู้ประกาศภาษาอาข่า เมื่อเร็วๆนี้

ผู้อำนวยการจิรพร กล่าวแสดงความชื่นชมแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ผอ.จิรพรมอบของระลึกให้แก่คุณสมศรี เยคเปาะ
ผอ.จิรพรมอบของที่ระลึกแด่คุณเรวัตร เชาว์วาทิน

 

ทีมงานฝ่ายช่างเทคนิคมอบของระลึกแด่คุณเรวัตร เชาว์วาทิน


ผู้ส่ง :