สวท.เชียงใหม่จัดรายการ ฮอมกั๋นกึ๊ด ปั๋นกั๋นอู้ สัญจรนอกสถานที่

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทีมงานจัดรายการ ฮอมกั๋นกึ๊ด ปั๋นกั๋นอู้ สัญจรนอกสถานที่ ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเรียนรู้ภูมิปัญญา ทอผ้า ย้อมสีธรรมชาติ ปั้นดิน ดุนโลหะ ตัดตุง เป็นต้น กิจกรรมห้องเรียนชุมชน ตลาดแบ่งปัน ที่ผู้ร่วมงานสามารถนำสิ่งของมาแลกกันในงาน นิทรรศการห้องเรียน การแสดงจากเครือข่ายเยาวชน กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงกลองล้านนา และชิมอาหารพื้นเมืองในบรรยากาศกาดหมั้ว โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ผอ.จิรพร พร้อมทีมงานสวท.เชียงใหม่

 ผู้ส่ง :