สวท.เชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ สปข.3 เชียงใหม่

นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จัดชุดการแสดงในงานเลี้ยงส่ง นายประวิน พัฒนะพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ " Rainbow Party ปาร์ตี้สีรุ้ง " ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องแสดงช่อง 11 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา.

 

นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวคำขอบคุณ


ผู้ส่ง :