ชาวสวท.เชียงใหม่เรียนภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสู่อาเซียน

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม"โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคคลากร" เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทุกวันอังคาร เวลา 13.30 - 14.30 น. โดยมีคุณพจนา นาควัชระ เป็นวิทยากร เมื่อเร็วๆนี้

วิทยากรโดย คุณพจนา นาควัชระ
ทุกคนฟังอย่างตั้งใจ

 

นักเรียน สวท.เชียงใหม่


ผู้ส่ง :