สวท. เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง พิธีเปิดงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สวท. เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง พิธีเปิดงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต วันที่ 27 ตุลาคม 2555

 ผู้ส่ง :