สวท. เชียงใหม่จัดกิจกรรม KM การศึกษาดูงานที่ประเทศจีน

สวท. เชียงใหม่จัดกิจกรรม KM การศึกษาดูงานที่ประเทศจีน โดยมี นางสาวธนวันต์ ชุมแสง เป็นวิทยากรผู้ส่ง :