เจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกระทรวงพลังงาน

นายวีรพงษ์ สารต๊ะวงค์ เจ้าหน้าที่กระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการสื่อสารด้านพลังงานร่วมกับสื่อมวลชน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านพลังงานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ระยะที่ 2 จัดโดยกระทรวงพลังงาน ณ ฉัตรชัยรีสอร์ท อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :