ทีมงาน สวท. เชียงใหม่ นำโดย นางจิรพร ทองบ่อ ผอ.สวท.เชียงใหม่และคณะร่วมทำบุญในโอกาส สถาปนา สปข.3 ครบ 52 ปี

ทีมงาน สวท. เชียงใหม่ นำโดย นางจิรพร ทองบ่อ ผอ.สวท.เชียงใหม่และคณะร่วมทำบุญในโอกาส สถาปนา สปข.3 ครบ 52 ปี ณ ห้องแสดง สทท.11 เชียงใหม่ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

 ผู้ส่ง :