สวท. เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง พิธีประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

สวท. เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง พิธีประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ณ ศาลากลางเชียงใหม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555ผู้ส่ง :