สวท.เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ หัวหน้าฝ่ายรายการนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ห้องแสดง สทท.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา.

ตัวแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่
นายสงกรานต์ มงคลเรืองฤทธิ์

 ผู้ส่ง :